Атрибутика

  • Сәләт әләме

    Көмеш җирлеккә төшерелгән алтын төстәге Сәләт тамгасы. Көмеш җирлек хакыйкатьне аңлата, ә алтын төстәге Сәләт тамгасы (көнчыгыш философиядә – мәңгелек символы) хакыйкатькә ирешү механизмын гәүдәләндерә. Бер ноктада кисешә торган дүрт чиксезлекне дүрт дөньякүләм дин (ислам, насара, яһүд дине һәм буддизм), бер хакыйкать ноктасына илтә торган дүрт юл итеп аңларга була.